Осъзнаваш обаче че нищо значимо не можеш да направиш сам. Тогава намираш приятели и съмишленици, защото обединението прави силата и сговорна дружина – планина повдига, а заедно определено можем повече. https://www.facebook.com/sastradanie

За да бъдем приети в духовната общност на състраданието следва да се запознаем с напътствията на членовете на общността.

Като се започне от дълбока древност, трябва да изучаваме традициите и писанията на мъдреците:

Започваме да четем за Конфуций и последователи му… за Сократ от Платон…. другите философи от древна Гърция… Сидхарта Гаутама Буда и неговите последователи….  старозаветните равини и автори на Библията…  Иисус Христос и учениците Му, апостол Павел, последователите им, които са титулувани като светци от църквите и има запазени текстове, писани от тези светци… след това преминаваме към реформаторите като Мохамед, последователите и боготърсачите като суфите от типа на Джелаледин Руми… запознаваме се със средновековните философи и текстове от търсачи на Бога… преминаваме към съвременна философия и психология от типа на К. Г. Юнг, д-р Емил Куе, Ерих Фром ,… стигаме до политиката, запознаваме се със съчиненията на Махатма Ганди например…

Четенето на енциклопедии, уикипедия и подобна преразказана суха информация е безполезно, трябва да четете онова, което братството на състрадателните души, мъдреците и философите са писали лично те, собствените им писания или тези на най-близките им приятели…

Художествената литература ви дава обща култура и познание на човешката природа и човешки съдби, познание за страховете и мечтите на по-интелигентните водачи на човечеството, но е прекалено бавен път към мъдростта, състраданието и духовното развитие. Наблегнете на размислите и ученията на мъдрите, а не само на художествената литература. В тоя смисъл творбите на литературната класика въобще не са достатъчни. По-добре да чете човек история, защото така поне може да си извади поука и да се ориентира къде се намира, в какъв свят, в какъв вид общество и да може да предвижда бъдещето, защото който познава миналото лесно ще се досети какво ще направят хората в бъдещето си…

Имайте предвид, че всички хора са свързани на несъзнателно ниво… Вашият начин на мислене, вярвания, желания, стремежи и идеи пряко засягат и другите хора, обществото и цялото човечество… Ако вие генерирате силни убеждения и идеи, план за вашите приятели, познати, държава и света, желание за промяна, то тази ваша силна убеденост и вашите идеали са изключително заразни психологически и дори без да ги споделяте като думи, те влияят и се усещат от другите хора на несъзнателно ниво… Ако вие генерирате силна вътрешна нагласа на доброта, състрадание, то тя ще влияе на другите хора по някакъв неразбираем, но напълно реален начин…