Осъзнаваш обаче че нищо значимо не можеш да направиш сам. Тогава намираш приятели и съмишленици, защото обединението прави силата и сговорна дружина – планина повдига, а заедно определено можем повече. https://www.facebook.com/sastradanie