Проект за важни реформи в образованието
Тук идеите са многобройни. Образованието е нещо, от което не е доволен никой. Почти всеки ученик/студент или учител/лектор имат претенции и желаят промени в образованието.

1. Създаване на учебни предмети, които действително да подготвят учениците за живота. Да им се преподават познанията на приложната психология (учебниците да са книги от типа „как да“ като „Как да печелим приятели“ и др. от този род.)  Учениците трябва да бъдат подготвени да се справят със трудностите в живота.

Да се обучават на етика, т.е. училището да се превърне в място за възпитаване на учениците във висши добродетели, в дух на братство между всички нас. Членове на Организацията трябва да напишат Етиката за учениците и да изградят учебници по Приложна Психология и др. Училищата трябва да спомагат за физическото, емоционалното, умственото, нравственото и духовното здраве и развитие.

2. Училищата трябва да се превърнат в място, където децата и по-големите ученици да посещават с желание, а не с ужас. Днешните училища често нанасят психологически травми на учениците. Всеки ден мнозина са под стрес. Ще ги изпитат ли няма ли да ги изпитат? По-големи ученици малтретират по-малки. Училището за малтретираните се превръща в ад, те бягат от часове или придобиват комплекси за цял живот. Училището се е превърнало в нещо, което силно трови детските години на хората и ги лишава от полагащите им се тогава игри, радост и развлечения, докато още не са ги налегнали тревожността, стреса, проблемите и вътрешните задръжки и болести на личността, притежавани от повечето възрастни.

В училището не бива да се предава ненужна информация, която учениците няма да използват до края на живота си. Тази информация трябва да се насочи към висшите учебни заведения.

3. Часовете в училище трябва да са незадължителни. Училищата трябва да са доброволни. Който не желае не бива да бъде задължаван да посещава училищата всеки ден. В същото време трябва да се провеждат изпити всеки месец. Който не го вземе остава да повтаря учебния материал от този месец. Тази мярка е твърде сложна и до нея трябва да се прибегне при постигане на точка 2 (Училищата трябва да се превърнат в място, където децата и по-големите ученици да посещават с желание, а не с ужас.).