Образование за възрастни и социализация
Възрастните също трябва да посещават задължително образователни курове, лекции и упражнения., включително и присъствено, а не само онлайн. В тях те трябва да бъдат обучавани да живеят полезно за обществото, да се справят с проблемите и трудностите си, да им се предават все нови умения и знания. Основното е да бъдат възпитавани в етични правила и да получават основни познания по приложна психология и здравословен начин на живот.
Например… възрастните трябва да държат курс и изпит преди встъпване в брак, преди раждане на дете, преди пубертета на детето му и преди навършване на пълнолетие. Периодично трябва да бъдат обучавани как да се справят със стреса, как да общуват ефективно с хората, как да се борят с вредни навици. Трябва да държат тестове и изпити по дисциплини от морални и етични проблеми. 
Част от часовете в работното време месечно трябва да са за ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО образование за възрастни, а НЕ да се увеличат дните на заетост на хора с образование. С други думи част от работното им време ще е за образование, а НЕ да трябва в почивните дни да ходят на училище или след работа.