Образование за възрастни
Възрастните също трябва да посещават задължително образователни курове, лекции и упражнения. В тях те трябва да бъдат обучавани да живеят полезно за обществото, да се справят с проблемите и трудностите си, да им се предават все нови умения и знания. Например, възрастните трябва да държат курс и изпит преди встъпване в брак, преди раждане на дете, преди пубертета му и преди навършване на пълнолетие. Също да посещават упражнения и винаги, когато пожелаят. Не съгласилите се или навзелите изпитите ще са лишавани от детските надбавки, а при груба некомпетентност или заплаха за бъдещото им дете да бъдат и глобявани или дори лишавани от родителски права до вземането на изпитите.