Какво е общото между хора като Васил Левски, Христо Ботев и Иисус Христос? 

Какво е общото между хора като Васил Левски, Христо Ботев и Иисус Христос?  И тримата не са били егоисти, не […]