За сега няма членове на Организацията, които да смятат себе си за напълно съвършени, окончателно развити и винаги прави. Следователно евентуалното разбиране, че даден проект е неприложим или погрешен, ще доведе до неговото спиране.

 

прокти от 2003 година до 2022 г.