приятелски кръг СЪСТРАДАНИЕ

sastradanie.org

Това е сайт, посветен на СЪСТРАДАНИЕТО, започнат през 2002 година.

за СЪСТРАДАНИЕТО

Състраданието е естествено чувство във всеки човек. Като учение в областта на религиите, философията и етиката то е с дълбока древност. Най-мъдрите хора в историята са наблягали на състраданието като най-важното нещо в живота, изпит за човешката душа в този свят.

Казват че просветлените, истинските учители, хората на духовна висота имат една основна обща черта и това е състраданието.

Започваме да четем за Конфуций и последователи му… за Сократ от Платон…. другите философи от древна Гърция… Сидхарта Гаутама Буда и неговите последователи….  старозаветните равини и автори на Библията…  Иисус Христос и учениците Му, апостол Павел, последователите им, които са титулувани като светци от църквите и има запазени текстове, писани от тези светци… след това преминаваме към реформаторите като Мохамед, последователите и боготърсачите като суфите от типа на Джелаледин Руми… запознаваме се със средновековните философи и текстове от търсачи на Бога… преминаваме към съвременна философия и психология от типа на К. Г. Юнг, д-р Емил Куе, Ерих Фром ,… стигаме до политиката, запознаваме се със съчиненията на Махатма Ганди например…

Може да се каже че развитието на състрадание гарантира връщането на душата във вечният рай, спасението от злото във всичките му форми. Когато душата се научи на състрадание, тя се научава как да не страда самата тя повече… т.е. ако ние се отдадем на състраданието и израстнем в поведението, осъзнатостта и мъдростта, ако се научим да взаимодействаме с другите на високо състрадателно ниво… ние ще се освободим от собственото ни страдание и нашето бъдеще във вечността ще бъде без лични страдания и злини… докато не изгубим състраданието си, защото в момента, в който го изгубим, ще започнем да страдаме отново…

За реалната организация и приятелски кръг СЪСТРАДАНИЕ

Реалната организация на състрадателните души не се намира на материалното ниво на реалността, а в духовното такова, макар много от състрадателните души да могат да бъдат открити в много политически партии, фондации, организации, тайни и явни ложи и навсякъде, във всички държави на тази планета.

Обикновено членовете на състраданието действат чрез духовните учения, книгите, религиите, музиката, филмите и т.н. Има обаче смисъл да се опитваш съзнателно да станеш член на тази организация, това братство, това общество, защото първо самият ти ще имаш полза от това. На колкото повече хора помогнеш да са по-активни в своето състрадание и добротворство, полезен живот на служене на другите, толкова по-нагоре ще се изкачиш в йерархията на състраданието. Най-високата точка на тази организация, най-силният Дух на състраданието, е истинският Бог… или иначе казано състраданието е най-прекият път до сърцето на Божественото и Първоизворът на Живота, Сърцето на световете и реалностите.

Членството в организацията на състрадалните души е полезно за самият кандидат, а активните действия и живот, отдаден в полза на другите, носи полза основно за душата, която живее по този начин. Ползата за хората, на които се помага, е минимална и е основно в това им тяло и твърде временна. Ако искате да помагате на другите, трябва да ги мотивирате да живеят състрадателно и да помагат самите те.