БНВ (Българската народна вяра)

БНР (Българската народна религия)

БНЦ (Българската народна църква)

БНД (Българската народна джамия) и т.н. е съвременно вероизповедание, регистрирана религия. По същество БНЦ е съвременно тълкуване на християнството, исляма, будизма, джайнизма, платонизма и др. но в по – общ смисъл тази религия е подробно обяснение на народната вяра във Висшата Сила и стремеж за връщане на заграбеното от религиите обратното в бедната прослойка на народа.

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА РЕЛИГИЯ открито си поставя за цел да отнеме цялото имущество (вяращи хора, имоти, храмове, пари и активи) на всички религии, намиращи се в България и да ги управлява и раздаде на бедните, поради критично отхвърляне на всички други религии като увреждащи българския народен интерес и в пряко противоречие с волята на покойните български дарители на религиите.

Основен постулат на БНЦ (на Църквата) е, че цялото имотно и финансово положение на религиите в България е спечелено с измама и придобито от хора чрез престъпления и открито мошеничество. Всички дарения на религиите са направени от хора към Бога и Неговата истинска религия. Според БНЦ единствената религия, която Бог одобрява през 21 век и следващите векове е и ще бъде народната вяра, народната религия, народното простичко разбиране на религията, БНЦ и производните й в други държави ( Руска народна църква, Английска народна църква, Американска народна църква, Сръбска народна църква, Гръцка народна църква и т.н.).

БНЦърквата твърди, че другите религии грубо са извратили и не спазват същността на християнството, будизма, исляма (на Религията), а именно християнския морал, народния морал. Видно от историята на религиите и църквите е , че те са взимали и в момента взимат участие във войни. Всички знаем, че свещеници, равини и имами благославяли и се молили за армии и военни организации, като не рядко присъствали и директно на бойното поле. Според БНЦ е очевидно, че например Новият завет и Иисус Христос, както и примерно Буда са заповядали точно обратното – да обръщаме и другата буза, да сме добри, да не воюваме и на не вършим лоши неща на другарчетата ни, следователно да не участваме в каквато и да била военна организация, армия или да подкрепяме своя или чужда армия по какъвто и да било начин. Други погрешни действия и учения на религиите с множество имоти и хора са:

-усложняване и объркване на хората с неясни учения, думи, пеене и лъжливи стари изречения. Истината Божия винаги е простичката народна вяра, а сложните и неразбираеми учения винаги са от дявола

-липса на реклама и активна проповедническа и учителска роля към народа и възпитанието му в доброта

– отхвърлянето на живота след смъртта или на учението за прераждането, с което объркват народа, както и междурелигиозните спорове и конфликти

-липсата на благотворителна дейност и помощ към нуждаещите, с което шокират всеки чел Новия Завет

-парадиране със скъпи вещи и коли, с което също шокират народа

-религиозния фанатизъм и насилието уж в името на Бога

…и други… …. …. …

Като единствената религия, (народната религия и вяра), която Бог одобрява, БНЦ (и производните й а и основната Църква на планетата земя и всички членове на ООН), пледира за собствеността на всички други религии.

 

БНЦърквата се управлява и ще се управлява демократично с избори и гласуване. Догмите на вярата ще бъдет господстващите вярвания на народа. Право на един глас в изборите е на всички граждани на държавата, в която се провеждат избори. Право на 100 гласа (гласът на един човек е равен на 100 гласа) има всеки, както и имат всички, които са заявили при преброяване, че това е тяхното вероизповедание и религия, или са приети в акционерното дружество и притежават акции. Бойко Костадинов и последвалия съвет на акционерите имат единствени право да продават или даряват акции на други хора. В държави, в които няма търговска възможност за продажба, покупка или придобиване на акция, член на БНЦ или производните й в други държави са всички лица, които имат гражданство на тази държава.

БНЦ и нейните учения и заповеди не могат да отменят или да са в противоречие със законите и конституцията на дадена държава, с изключение на закон, наредба или заповед, които пряко изискват участието на член във война или какъвтото и да било агресивно действие срещу други хора. БНЦ отхвърля задължението на членовете си за носене на оръжие, боравене с такова и участието във военни действия, армии, включително всякакви съвременни нови термини като специални военни операции, частни военни и охранителни фирми, полиция и т.н. Членовете и вярващите в БНЦ са свободни от задължението да притежават, носят или използват оръжия от всякакъв вид, както и опасна пиротехника, както и са свободни от задължението да участват във военни действия или да плащат данъци, които по какъвто и да било начин отиват за финансиране на военни действия, на полиция, охранителна фирма или друга организация, която си служи с насилие. Член на БНЦ , който изрично желае да участва във военна организация или полиция, или охранителна фирма губи правото си да бъде член на църквата без възможност за повторно приемане, с което основно губи акции (църковни пари и имоти) и право на глас в изборите за църковната организация, но може да посещава храмове като гост, а не като съсобственик, а и да общува с членове като каещ се грешник.

При конфликт между закон на държавата и право и закон на църквата, водещ е закона на държавата, но само във всеобщ план, т.е. за цялото население на дадено населено място (град, село, квартал, махала), но водещ в лично отношение и бизнес отношение е закона на църквата над закона на държавата. В тоя смисъл всяко имущество и пари на член на БНЦ (наричана и ,,църквата,, в тоя текст) следва да стане собственост на БНЦ, когато никой наследник не предяви претенции да го управлява. По презумция всички пари и имущество, имоти и активи на член на БНЦ са собственист на Църквата веднага след смъртта на члена на БНЦ в случай, че той няма деца или децата му са под 18 годишна възраст или са поставени под запрещение, или не са проявили интерес и не са продали, а са изоставили имота в срок по-дълъг от 20 години. В някои случаи по решение на съвета на църквата може даден имот да се върне на наследник или наследници на лицата, от които е придобито до 999 години от датата на дарението или получаването на имуществото във владение на църквата (БНЦ).

Устройство и правила за решаване на спорни въпроси в БНЦ, когато изборите са невъзможни или няма време за гласуване и провеждане на сигурно гласуване или когато над 30% от хората , имащи право на глас, се съмняват в честността на изборите

Чрез късмет и хвърляне на случайно падащи предмети, показващи отговор… подробно обяснение на метода…

От полицията и армията на съответана държава или чужда държава, но само до провеждане на избори, признати за честно организирани от минимум 71% от избирателите. Гласуването дали изборите са честни да се извършва преди самото гласуване. След организация и справедливо демократично гласуване Църквата има правото да си получи обратно всички активи, пари и имоти от държавите ю, обшини, градове и село и армиите, полицията или охранителните фирми, които са й отнели това.

При спорен момент между църквата и държавата за имоти, закона и решението на църквата стои над това на държавата.

Казуси и други спорни въпроси се решават по следния начин или начини…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *